Ing. Peter Jakabovič - záhradná architektúra    Adresa: Harmonia 3426, 900 01 Modra

Hurá do záhrady

Obsah relácie
Hurá do záhrady je 26-minútová populárno-vzdelávacia televízna relácia zaoberajúca sa témami súvisiacimi so záhradou. Zaoberá sa hlavne dizajnom priestoru, ktorý je súčasťou rodinných domov a slúži ako oddychová zóna.

Venuje sa modernej záhradnej architektúre, novým trendom a silný dôraz kladie nielen na estetické prevedenie záhrad, ale aj na ich funkčnosť a praktickú využiteľnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je poradňa, v ktorej Vám budeme dávať rady a riešiť vaše problémy.

Reláciou vás budem sprevádzať aj počas roku 2015 a dúfam, že vám poskytnem odborný, zrozumiteľný a hlavne praktický názor. Teším sa na vás každú nedeľu o 17.40 hod.

hura_do_zahrady450