Ing. Peter Jakabovič - záhradná architektúra    Adresa: Harmonia 3426, 900 01 Modra

Ing. Peter Jakabovič – záhradný architekt

vzdelanie :

1981 – 1989 – Základná škola, Vajanského Modra

1989 – 1993 – Stredná vinohradnícko – ovocinárska škola v Modre

1993 – 1998 – Mendelova zemědelsko – lesnícka univerzita Brno

 

odborná prax:

1994  – firma Ekoviridis s.r.o Bratislava – práca pri realizácii záhrad

1995 – firma Matocha záhradnícke služby Modra – údržba zelene

1996 – firma Rudolf Dirr Baumschulen Baumenheim Nemecko – práce v okrasnej škôlke

1997 – firma Rudolf Dirr Baumschulen Baumenheim Nemecko – práce v okrasnej škôlke

1998 – firma Rudolf Dirr Baumschulen Baumenheim Nemecko – práce v okrasnej škôlke

1998 – 1999 – Agrárna spoločnosť Stupava – návrhy a realizácie záhrad

1999 – 2016 – živnostenské podnikanie – Ing. Peter Jakabovič – záhradná architektúra – návrhy a realizácie záhrad,

údržba zelene, návrhy a inštalácia závlahových systémov

2014 – 2016 – spolupráca na relácii Hurá do záhrady- spolupráca na scenári, návrhy záhrad, moderovanie

 

prečo záhradná architektúra:

o štúdijnom odbore záhradná architektúra som sa dozvedel niekedy počas štúdia na strednej škole. Odbor v sebe

zahŕňal všetky moje záujmy: prírodu, výtvarné umenie, aj staviteľstvo a slobodného ducha. Univerzita splnila

všetky moje očakávania ale prax som nadobúdal až rokmi. Dnes si myslím, že je krásne vytvárať priestor ktorý

integruje človeka a prírodu ako jeden celok.