Ing. Peter Jakabovič - záhradná architektúra    Adresa: Harmonia 3426, 900 01 Modra

Mgr. Tatiana Jakabovičová – ekonóm

nn1