Ing. Peter Jakabovič - záhradná architektúra    Adresa: Harmonia 3426, 900 01 Modra

Návrh záhrady krok za krokom

Postup pri navrhovaní sadových úprav na vašej záhrade

1. OBHLIADKA – zameranie a fotodokumentácia

V tejto fáze s vami prekonzultujeme vaše požiadavky a predstavy o vašej záhrade – napr. či bude záhrada slúžiť k relaxu a odpočinku  alebo k aktívnemu športovému vyžitiu, či má slúžiť najmä deťom alebo bude prispôsobená domácim miláčikom, či bude okrasná alebo z väčšej časti úžitková, či bude nízko údržbová atď… Priamo na mieste sa budeme snažiť prísť na čo najlepšie riešenie sadových úprav na vašej záhrade a to s ohľadom na architektúru stavby (domu), svetelné podmienky a orientáciu pozemku ako aj na typ krajiny, do ktorej by mala záhrada zapadnúť. Preveríme aj typ a kvalitu zeminy na vašej záhrade. Premeriame si ju a spracujeme podrobnú fotodokumentáciu

2.  OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

objednavka

3. SITUAČNÝ NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Návrh sadových úprav je dodávaný cca do 1 týždňa od prijatia objednávky.

1 Navrh

4. 2D PROJEKT

Projekt sadových úprav zahŕňa vytýčenie spevnených plôch,  vytyčovací plán osadenia rastlín, výkres materiálov a výkaz -výmer.

5 Vykres materialov 2 Vytycenie spevnenych ploch 4 Vytycenie rastlin 3 Osadzovaci plan

5. 3D VIZUALIZÁCIE

8 Vizualizacie6 Vizualizacie7 Vizualizacie

6. CENOVÁ KALKULÁCIA