Ing. Peter Jakabovič - záhradná architektúra    Adresa: Harmonia 3426, 900 01 Modra

Náš tím

Ing. Peter Jakabovič – záhradný architekt

Ing. Eva Danielová – záhradná architektka

Mgr. Tatiana Jakabovičová – ekonóm

Branislav Čepec – vedúci realizácií