Ing. Peter Jakabovič - záhradná architektúra    Adresa: Harmonia 3426, 900 01 Modra

Realizácia sadových úprav

Štandardná realizácia zahŕňa nasledujúce kroky:

  • hrubá príprava pozemku – vyčistenie pozemku a odvoz odpadov
  • navážka vegetačných vrstiev – zemné práce, uvoľnenie zhutneného podkladu, navážka substrátov
  • vytýčenie záhrady  na základe vypracovaného projektu – rozvrhnutie jednotlivých častí a prvkov záhrady
  • vytýčenie závlahového systému podľa vypracovaného návrhu
  • realizácia závlahového systému
  • osadenie oddeľovacích prvkov – lemy trávnika, suché múriky, palisádové systémy atď
  • realizácia jazierok a vodných prvkov
  • výsadbové práce – vysadenie rastlín podľa návrhu, zálievka, mučovanie…
  • založenie trávnika – mačinovaním (kobercové trávniky), výsevom (siate trávniky)
  • odovzdanie stavby