• +421-905-691-190, +421 905 944 626

  • info@jakabovic-za.sk

Terénne úpravy

Terénne úpravy

  • hrubá príprava pozemku – vyčistenie pozemku a odvoz odpadov

  • navážka vegetačných vrstiev – zemné práce, uvoľnenie zhutneného podkladu, navážka substrátov